Oyado Map

▼The hotel name is described under the map.Oyado Map


1 Hotel Associa Takayama Resort
2 Takayama Green Hotel
3 Hida Hotel Plaza
6 Ryu Resort & Spa (Ohayo Sun Hotel) 
11 Hida Hanasato no Yu Takayama Oan
12 Hida Takayama Washington Hotel Plaza
14 Route-inn Grantia Hida Takayama
16 Country Hotel Takayama
17 Spa Hotel Alpina Hida Takayama
24 SuperHotel Hida・Takayama
26 Takayama City Hotel Four Seasons
27 AYUN Takayama Central Hotel
30 Hida Takayama Onsen Garyu no Yu Garyu no Sato
31 Hotel Acty
51 Hoshokaku
52 Hidatei Hanaogi - Bettei Iiyama 
53 Honjin Hiranoya-Kachoan
54 Hida beef specialty shops - Ryokan Seiryu
55 Honjin Hiranoya Bekkan
56 Ryokan Tanabe
57 Japanese Inn Wa no Sato
58 Hodaka-so Yama no Iori
61 Ryokan Murayama
62 Ryokan Asunaro
63 Oyado Yamakyu
64 Oyado Koto no Yume
67 Hida Takayama Futari Shizuka Hakuun
68 Oyado Hachibei
69 Season Club Hida Takayama So
71 Ryokan Takayama
73 Ryokan Kaminaka
74 Sumiyoshi Ryokan
75 Kijuroya Ryokan
76 Iroriyado Hidaya, 100-year-old traditional Japanese house
103 Oyado Nobuta
105 Minshuku Tamaru
108 Jas Hotel Takayama
110 Auberge Hida no Mori
111 Pension Hanatsubaki
121 International Ryokan Rickshaw Inn


HomeHotelRyokanInnOyado MapAccessJapanese inns
About TakayamaAbout Shirakawa-goInquiry


pagetop