Oyado Map

▼The hotel name is described under the map.Oyado Map


1 Takayama Green Hotel
2 Hida Hotel Plaza
3 Hotel Associa Takayama Resort
4 International Ryokan Rickshaw Inn
5 Spa Hotel Alpina Hida Takayama
7 Takayama City Hotel Four Seasons
9 Takayama Park City Hotel
11 Hida Takayama Washington Hotel Plaza
12 Best Western Hotel Takayama
13 Hotel Acty
15 Country Hotel Takayama
16 Route-inn Grantia Hida Takayama
17 Ryu Resort & Spa (Ohayo Sun Hotel)
19 Hida Hanasato no Yu Takayama Oan
20 SuperHotel Hida・Takayama
21 AYUN Takayama Central Hotel
22 Hida Takayama Onsen Garyu no Yu Garyu no Sato
31 Hotel of sightseeing in Takayama
(Shikisai no Yado Hagi Takayama)
32 Hidatei Hanaogi - Bettei Iiyama
33 Hodaka-so Yama no Iori
34 Oyado Koto no Yume
35 Hoshokaku
36 Honjin Hiranoya-Kachoan
37 Honjin Hiranoya Bekkan
38 Hida beef specialty shops - Ryokan Seiryu
39 Ryokan Tanabe
41 Ryokan Iroha
42 Ryokan Murayama
44 Ryokan Asunaro
45 Oomachi Ryokan
46 Oyado Muhyokan
47 Sumiyoshi Ryokan
48 Oyado Yamakyu
49 Ryokan Matsui
51 Hida Takayama Futari Shizuka Hakuun
53 Ryokan Kaminaka
54 Ryokan Kinosuke
57 Ryokan Takayama
63 Japanese Inn Wa no Sato
66 Season Club Hida Takayama So
68 Kijuroya Ryokan
72 Oyado Nobuta
73 Oyado Hachibei
77 Hida Takayama Tenshoji Youth Hostel
79 Minshuku Tamaru
83 Pension Cocotte
84 Pension Hanatsubaki
85 Auberge Hida no Mori
86 J-Hoppers Hida Takayama
87 Muraiya
88 Small Guesthouse – Baaba no Oyado


HomeHotelRyokanInnOyado MapAccessJapanese inns
About TakayamaAbout Shirakawa-goInquiry


pagetop